TW-EAV510Wifi 6 Ax sarja sai uuden ohjelmiston- port forwarding max 40 sääntöä, parannettu APN asetusten muutoksia ja CA -kanavien näkyvyyttä 4G ja 5G verkoissa

TW-EAV510Wifi 6Ax  mallisarja sai uuden ohjelmiston _3.44.r16.afw

Päivitys tapahtuu laitteen omasta käyttöliittymästä kun Internet yhteys toimii.

 

TW-EAV510 Wifi 6Ax mallia saa nyt  CAT 12 , CAT 6 ja 5G malleina

Valitaan valikosta
- hallinta,  
-Ohjelmistopäivitys + Automaattinen päivitys + kuitaa valinta
(Laite hakee uusimman ohjlemiston ja tekee päivityksen 

Kaikki uutiset