Julkinen IP -osoite 4G -verkoissa kaikille

Traficomin julkaisuja 221/2020

4.2.1

 

Mahdollisuus saada julkinen IPv4-osoite pyynnöstä

Mikäli operaattori käyttää osoitteenmuunnosta, on käyttäjän oltava mahdollista saada pyynnöstään käyttöönsä joko kiinteä tai dynaaminen julkinen IPv4-osoite ilman erillistä maksua.
Operaattori voi päättää tarjoaako se dynaamisia vai kiinteitä osoitteita tai molempia tämän kohdan mukaisesti. Käyttäjiä on informoitava tästä mahdollisuudesta.

Näkemys perustuu TSM-asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohtaan. Asetuksen 3(1) artik- lan mukaan loppukäyttäjällä on oikeus muun muassa käyttää ja tarjota valitsemi- aan sovelluksia ja palveluita internetyhteyspalvelunsa kautta. Osoitteenmuunnos

4.2.1

Traficomin julkaisuja 221/2020

 

Teleyrityksen ei kuitenkaan kuluttajansuojalain nojalla tarvitse tarjota kuluttajaehdoin palve- lua, jota asiakas käyttää pääasiallisesti elinkeinotoimintaan.

on tämän kannalta ongelmallinen, sillä se käytännössä rajoittaa selvästi käyttäjien edellä mainittua oikeutta.

Asetuksen 3(2) artiklan mukaan käyttäjän 3(1) artiklassa mainittuja oikeuksia ei voida rajoittaa osapuolten välisillä sopimuksilla tai kaupallisilla käytännöillä. Koska osoitteenmuunnos tosiasiallisesti rajoittaa loppukäyttäjän TSM-asetuksen 3(1) artiklassa turvattuja oikeuksia, se on viraston näkemyksen mukaan kielletty rajoitus, eikä tällaisen oikeudettoman eston poistamisesta käyttäjän pyynnöstä voida periä maksua tai kieltäytyä jos se muutoin on toteuttavissa. Osoitteita ei kuitenkaan vaa- dita tarjottavaksi kuin nykyisen osoitereservin puitteissa, eli jos julkisesti jaettavat osoitteet loppuvat, ne loppuvat. Pyyntö ei siis saa johtaa operaattorinkaan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen.

Traficomin tiedossa ei ole tällä hetkellä muuta tapaa poistaa osoitemuunnoksen aiheuttama rajoitus kuin se, että asiakkaalle annetaan julkinen IPv4-osoite.

Asiaan on otettu kantaa myös ainakin Itävallassa, Saksassa ja Kroatiassa, joissa kaikissa osoitteenmuunnoksen on todettu rajoittavan käyttäjän oikeuksia ja operaattorit on todettu velvollisiksi tarjoamaan käyttäjille mahdollisuus saada pyynnöstään käyttöön julkinen IPv4-osoite ilman erillistä maksua.

Kaikki uutiset