REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERISELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
TeleWell Oy (Y-tunnus: 0707267-2) TeleWell Oy verkkokauppa Kinnarinkatu1, 04430 Järvenpää.

TeleWell Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. 

MailChimpille siirretään käyttäjistä sähköpostiosoite.
MailChimp kotipaikka on Yhdysvallat, joten henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle, mutta
henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen
Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Markku Åberg tai Sinikka Åberg
Puhelin +35850 5277 801
Sähköposti myynti@telewell.fi

REKISTERIN NIMI
TeleWell Oy Verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt TeleWell Oy verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut sieltä tuotteita ja merkinnät tehdään
kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus TeleWell Verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää TeleWell Oy toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimituksista
• Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta TeleWell Oy:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä jollei kansallinen laisäädäntö velvoita
säilyttämään tietoja 6 tai 10 vuotta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää TeleWell Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee TeleWell Oy salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden tekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Käyttöoikeudet ja -valtuudet verkkopalveluihin on rajattu siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Työntekijämme ja muut henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.